ATERIMA

Od początku swojego istnienia realizujemy politykę społecznej odpowiedzialności.

Stawiamy na odpowiedzialność w relacji z każdą osobą. Wierzymy, że jeśli będziemy działać uczciwie i rzetelnie każdego dnia, będziemy mogli, choćby w minimalnym stopniu, wpłynąć na lepsze jutro.

Czujemy się odpowiedzialni za każdą osobę, która pracuje z nami, niezależnie czy świadczy pracę w Polsce, czy wyjeżdża z nami za granicę. Przygotowaliśmy dla naszych pracowników informator - „ABC pracy tymczasowej”, w którym zawarliśmy najważniejsze kwestie dotyczące pracy tymczasowej oraz praw i obowiązków pracowników.
 
Dowiedz się więcej:
www.aterima.pl/abc-pracy-tymczasowej

Od 2011 r. współpracujemy z prowadzonym przez s. Annę Bałchan Stowarzyszeniem PoMOC, które pomaga ofiarom handlu ludźmi i pracy przymusowej. Wspólnie uczymy Polaków, jak bezpiecznie pracować za granicą i uchronić się przed niebezpieczeństwami.
 
Dowiedz się więcej:
www.bezpieczny-wyjazd.eu

Najnowsze oferty pracy od Aterima

    do góry